Những loại bảo hiểm mà người lao động tại Nhật Bản cần phải biết

Có 4 loại bảo hiểm mà người lao động cần quan tâm:

Bảo hiểm y tế quốc dân 国民健康保険

Là loại bảo hiểm bắt buộc nhằm mục đích đảm bảo an sinh xã hội, chi trả tiền trợ cấp y tế.

Đối tượng tham gia:

Tất cả người dân Nhật Bản

Người không tham gia bảo hiểm y tế của cơ quan

Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản

Mức chi trả bảo hiểm lên đến 70%.

Bảo hiểm xã hội 社会保険 (医療保険、介護保険、労災保険、雇用保険、年金保険)

Loại bảo hiểm này bao gồm: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm lao động và bảo hiểm tai nạn lao động. Tùy vào từng công ty mà chế độ bảo hiểm cũng khác nhau đôi chút.

Đối tượng tham gia:

Người đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp

Người đi làm thêm với số giờ tối thiểu 30h/tuần

Mục đích: chi trả đối với những trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe, tai nạn lao động,...

Người lao động trả 50%, doanh nghiệp, công ty trả 50% phí bảo hiểm

Đây cũng chính là loại bảo hiểm nenkin mà người lao động sẽ được hoàn trả sau khi về nước.

Bảo hiểm hưu trí quốc dân 国民年金保険

Là loại bảo hiểm hưu trí bắt buộc hay tiền lương hưu của Nhật Bản.

Đối tượng tham gia:

Tất cả người dân Nhật Bản trên 20 tuổi

Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản từ 20 tuổi đến 59 tuổi

Mục đích: trợ cấp cho người già, người tàn tật và gia quyến người đã mất.

Bảo hiểm hưu trí phúc lợi 厚生年金保険

Đối tượng tham gia: tất cả người đi làm tại các công ty theo diện biên chế

Mục đích: trợ cấp cho người già, người tàn tật và gia quyến người đã mất

Với loại bảo hiểm này người lao động chỉ cần trả 50% phí bảo hiểm, doanh nghiệp trả 50% còn lại.

*** Đối với những lao động kết thúc hợp đồng và chuẩn bị về nước, bảo hiểm hưu trí quốc dân và bảo hiểm hưu trí phúc lợi sẽ hỗ trợ truy lĩnh một lần khi thôi bảo hiểm.

Bình luận