Nhật Bản hỗ trợ 10 man cho du học sinh khó khăn nhập cảnh

Cùng với những chính sách nới lỏng biên giới, Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ mỗi người 10 man nhằm giúp đỡ du học sinh nhập cảnh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Chính phủ đã nới lỏng các chính sách biên giới do dịch bệnh covid 19 và cho phép du học sinh nước ngoài nhập cảnh từ mùng 1 tháng này. Từ ngày 11/03 Nhật Bản sẽ bắt đầu áp dụng cơ chế mới, tận dụng ghế trống của máy bay để ưu tiên tiếp nhận du học sinh.

Để áp dụng được điều này, chính phủ đã quyết định hỗ trợ 10 man cho những người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế như là không tìm được việc làm thêm, không có thu nhập do dịch bệnh covid 19 trong số những du học sinh đang theo học tại các trường đại học và sẽ nhập cảnh cho đến cuối tháng này.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ chấp nhận đơn xin trợ cấp khẩn cấp, hỗ trợ 10 man mỗi người với những sinh viên tại các trường senmon, đại học, cao học,... gặp hoàn cảnh khó khăn do nhiễm bệnh kéo dài.

Mỗi một đơn xin trợ cấp sẽ được tiếp nhận tại mỗi trường đại học và tiến hành điều tra, trợ cấp sẽ được chi trả trong tháng này.

Theo NHK news

Bình luận