Nhật bản đánh giá việc tiêm chủng mũi 4 vào tháng 5

Chính phủ đang xem xét về việc tiêm chủng mũi thứ 4 vaccine covid 19, trên phương diện mục tiêu bắt đầu vào tháng 5 tới đây.

Theo như tài liệu mà chính phủ đưa ra cho những nhà lãnh đạo của Đảng cầm quyền có ghi rõ, đợt tiêm chủng thứ 3 dự đoán đến tháng 4 có thể kết thúc, và mục tiêu là bắt đầu đợt tiêm chủng thứ 4 vào tháng 5 tới đây.

Trên cơ sở đó, Chính phủ nói rằng sẽ xem xét dựa trên cơ sở khoảng cách an toàn được công nhận giữa các mũi tiêm và xu hướng của các nước khác.

Đợt tiêm chủng thứ 3 đã bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, nên việc bắt đầu vào tháng 5 là đang lưu tâm đến khoảng cách 6 tháng giữa các mũi.

Tuy nhiên, có quan chức chính phủ bày tỏ dù sớm nhất cũng phải tháng 6 mới bắt đầu được, và cho biết ông sẽ xem xét cẩn thận dựa trên tình hình tiêm chủng hiện tại.

Theo TV - Asahi news

Bình luận