Lương của ngành điều dưỡng tăng 7780 Yên

Lương trung bình của ngành điều dưỡng đã tăng 7780 yên lên mức 320.000 yên, theo kết quả điều tra của Bộ Y tế, Lao động và Phúc Lợi Nhật Bản.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ngày 24/03 đã công bố kết quả cuộc điều tra thực tế tiền lương tính đến thời điểm tháng 9/2021, đối tượng là người làm việc trong các cơ sở điều dưỡng. Trong các cơ sở nhận được “bổ sung cải thiện điều trị cụ thể” nhằm hướng tới việc tăng lương cho điều dưỡng viên, tiền lương trung bình hằng tháng của nhân viên toàn thời gian đã tăng lên 323.190 yên, tăng 7780 yên so với năm trước đó. Tuy nhiên, thấp hơn mức trung bình của tất cả các ngành (khoảng 352.000 yên mỗi tháng), có vẻ cần phải cải thiện đãi ngộ hơn nữa để giải quyết tình trạng thiếu lao động.

Người phụ trách của Bộ cho biết, nhờ nỗ lực cải thiện môi trường làm việc mà các cơ sở đối tượng được áp dụng các biện pháp bổ sung đã tăng lên. Chính quyền của thủ tướng Kishida đã đề ra biện pháp nhằm tăng mức thu nhập lên 3%(mỗi tháng 9000 yên) như là cách để tăng lương cho điều dưỡng viên. Tuy nhiên, vì mới được bắt đầu từ tháng 2 năm nay, nên nó không được phản ánh trong kết quả lần này.

Theo Yahoo news https://news.yahoo.co.jp/articles/45e09a78c0c5ea19e45c4c9dd30105a574124625

Bình luận