Tài liệu ôn thi tokutei ginou ngành xây dựng

Dưới đây là tài liệu ôn thi ngành xây dựng cho những bạn có ý định thi chứng chỉ tokutei ginou ngành xây dựng trong thời gian sắp tới nhé.

Đối với ngành xây dựng, mỗi 1 ngành nhỏ phía trong sẽ có 1 kỳ thi khác nhau. Nên nếu các bạn muốn chuyển theo ngành nào thì phải tham gia kỳ thi của ngành đó nhé.

1. Cốp pha 型枠施工

Tài liệu ôn thi: http://www.nikkendaikyou.or.jp/ssw/ka_tutorial_1.pdf

Đề thi mẫu: http://www.nikkendaikyou.or.jp/ssw/ka_sample.pdf

Bài thi thực hành: http://www.nikkendaikyou.or.jp/ssw/ka_skilltest.pdf

2. Xây chát 左官

Tài liệu ôn thi: http://www.nissaren.or.jp/wp-content/uploads/jac/sa_tutorial_all.pdf

Đề thi mẫu: http://www.nissaren.or.jp/wp-content/uploads/jac/sa_sample.pdf

Bài thi thực hành: http://www.nissaren.or.jp/wp-content/uploads/jac/sa_skilltest.pdf

3. Bơm bê tông コンクリート圧送

Tài liệu ôn thi:

http://www.zenatsuren.net/ssw/cp_tutorial_1.pdf

http://www.zenatsuren.net/ssw/cp_tutorial_2.pdf

http://www.zenatsuren.net/ssw/cp_tutorial_3.pdf

http://www.zenatsuren.net/ssw/cp_tutorial_4.pdf

http://www.zenatsuren.net/ssw/cp_tutorial_5.pdf

Đề thi mẫu: http://www.zenatsuren.net/ssw/cp_sample.pdf

Bài thi thực hành: http://www.zenatsuren.net/ssw/cp_skilltest.pdf

4. Đường hầm トンネル推進工

Tài liệu ôn thi: http://www.suisinkyo.or.jp/tokuteiginou/ts_tutorial_all.pdf

Đề thi mẫu: http://www.suisinkyo.or.jp/tokuteiginou/ts_sample.pdf

Bài thi thực hành: http://www.suisinkyo.or.jp/tokuteiginou/ts_skilltest.pdf

5. Máy móc xây dựng 建設機械施工

Tài liệu ôn thi: http://www.jemca.jp/SSW_JAC/kk_tutorial_all.pdf

Đề thi mẫu: http://www.jemca.jp/SSW_JAC/kk_sample.pdf

Bài thi thực hành: http://www.jemca.jp/SSW_JAC/kk_skilltest.pdf

6. Làm đường 土工

Tài liệu ôn thi: http://www.jemca.jp/SSW_JAC/dk_tutorial_all.pdf

Đề thi mẫu: http://www.jemca.jp/SSW_JAC/dk_sample.pdf

Bài thi thực hành: http://www.jemca.jp/SSW_JAC/dk_skilltest.pdf

7. Lợp mái 屋根ふき

Tài liệu ôn thi: http://www.yane.or.jp/ssw/yh_tutorial_all.pdf

Đề thi mẫu: http://www.yane.or.jp/ssw/yh_sample.pdf

Bài thi thực hành: http://www.yane.or.jp/ssw/yh_skilltest.pdf

8. Điện tử viễn thông 電気通信

Tài liệu ôn thi: https://www.itea.or.jp/ssw/tc_tutorial.pdf

Đề thi mẫu: https://www.itea.or.jp/ssw/tc_sample.pdf

Bài thi thực hành: https://www.itea.or.jp/ssw/tc_skilltest.pdf

9. Kết cấu thanh đỡ 鉄筋施工

Tài liệu ôn thi: https://www.zentekkin.or.jp/ssw/te_tutorial_all.pdf

Đề thi mẫu: https://www.zentekkin.or.jp/ssw/te_sample.pdf

Bài thi thực hành: https://www.zentekkin.or.jp/ssw/te_skilltest.pdf

10. Gia cố thanh khớp nối 鉄筋継手

Tài liệu ôn thi: https://www.assetsu.com/ssw/tt_tutorial_1.pdf

Đề thi mẫu: https://www.assetsu.com/ssw/tt_sample.pdf

Bài thi thực hành: https://www.assetsu.com/ssw/tt_skilltest.pdf

11. Hoàn thiện nội/ngoại thất 内装仕上げ/表装

Tài liệu ôn thi:

giấy dán tường: http://www.nissouren.jp/jac_dat/ns_tutorial_w_all.pdf

Hoàn thiện thạch cao: http://www.zsk.or.jp/dat/ns_tutorial_all_b.pdf

Đề thi mẫu:

Giấy dán tường: http://www.nissouren.jp/jac_dat/ns_sample_w.pdf

Hoàn thiện thạch cao: http://www.zsk.or.jp/dat/ns_sample_b.pdf

Bài thi thực hành:

Giấy dán tường: http://www.nissouren.jp/jac_dat/ns_skilltest_w.pdf

Hoàn thiện thạch cao: http://www.zsk.or.jp/dat/ns_skilltest_b.pdf

12. Dàn giáo とび

Tài liệu ôn thi: http://www.nittobiren.or.jp/ssw/to_tutorial_all.pdf

Đề thi mẫu: http://www.nittobiren.or.jp/ssw/to_sample.pdf

13. Đường ống 配管

Tài liệu ôn thi: http://zenkanren.jp/ssw/hk_tutorial_1.pdf

Đề thi mẫu: http://zenkanren.jp/ssw/hk_sample.pdf

Bài thi thực hành: http://zenkanren.jp/ssw/hk_skilltest.pdf

14. Phun cách nhiệt 吹付ウレタン断熱

Tài liệu ôn thi: https://www.jua.cc/tokutei/pdf/ud_tutorial_all.pdf

Đề thi mẫu: https://www.jua.cc/tokutei/pdf/ud_sample.pdf

Trên đây là tổng hợp tài liệu ôn tập của các ngành nhỏ trong ngành xây dựng. Ngoài ra các ngành như: xây dựng tổng hợp ngoài biển 海洋土木工, Mộc xây dựng 建築大工, Tấm kim loại xây dựng 建築板金, Chống nóng lạnh 保温保冷 sẽ được cập nhật sau trong thời gian sớm nhất.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận