Lịch thi ngành bảo dưỡng ô tô tháng 4,5/2022

Cập nhật lịch thi tokutei ginou ngành bảo dưỡng ô tô tháng 4,5/2022 mới nhất.

1. Lịch thi

Lịch thi tháng 4/2022

Lịch chi tiết:

http://ac.prometric-jp.com/shared/schedu/JP-Schedule_202204_SP.pdf

Lịch tháng 5/2022

Lịch chi tiết:

http://ac.prometric-jp.com/shared/schedu/JP-Schedule_202205_SP.pdf

2. Nội dung thi

Lý thuyết (trắc nghiệm): 60 phút

Kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng và cách sử dụng

Kiến thức cơ bản về kiểm tra, sửa chữa và điều chỉnh

Kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng và cách sử dụng của máy kiểm tra bảo trì, dụng cụ đo lường

Kiến thức cơ bản về các tính chất và cách sử dụng vật liệu và nhiên liệu

Thực hành: 20 phút

Thao tác cơ bản

Tháo gỡ, lắp ráp, kiểm tra và điều chỉnh đơn giản

Sửa chữa đơn giản

Sử dụng máy kiểm tra, dụng cụ đo lường và dụng cụ để bảo trì đơn giản

Đạt trên 65% bài thi lý thuyết và 60% bài thi thực hành là đỗ

3. Lệ phí thi

Lệ phí: 4300 yên

Bài thi lý thuyết mẫu: https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/user/specific-skill/pdf/Theory%20test%20questions.pdf

Bài thi thực hành mẫu: https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/user/specific-skill/pdf/Practical%20test%20questions.pdf

Chúc các bạn thi tốt!

Bình luận