Hướng dẫn lập tài khoản Mypage để đăng ký thi tokutei ginou ngành Thực phẩm - Nhà hàng

Kỳ thi kỹ năng đặc định ngành nhà hàng tiếp theo do OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構) tổ chức dự kiến sẽ được tổ chứctừ ngày 20/06 đến 09/07/2022 tại nhiều tỉnh thành của Nhật. Các thí sinh có thể đăng ký thi vào ngày 16/05/2022

Hướng dẫn đăng ký tài khoản MyPage để dự thi kỳ thi kỹ năng đặc định tokutei ginou chi tiết và đơn giản nhất nha!

BƯỚC 1: Truy cập vào https://otaff1.jp/registration_tmp/ để mở màn hình nhập dữ liệu địa chỉ e-mail như ở hình dưới đây.

Bấm nút "特定技能 1 号技能測定試験" màu da cam trên trang chủ của OTAFF.
Bấm nút "国内試験マイページ新規 nằm ở phía trên của trang.

[Màn hình điện thoại di động]

Bước 1: Bấm nút địa chỉ E-mail và bấm nút “送信する”

③ Bấm nút “送信する” sẽ mở ra màn hình như ở dưới đây.
Lưu ý: tại giai đoạn này, việc đăng ký vẫn chưa hoàn tất.

2. Nhận E-mail về đăng ký MyPage tạm thời do OTAFF gửi đến

Một E-mail dùng để đăng ký tạm thời MyPage với nội dung như ở dưới đây sẽ được gửi đến địa chỉ E-mail đã nhập. Hãy bấm vào URL ghi trong E-mail này để mở mẫu đăng ký MyPage.
Lưu ý: trong các trường hợp ① hay ② dưới đây, hãy đăng ký tạm thời lại một lần nữa.
① Khi E-mail không đến trong vòng 1 giờ ② Khi trên 24 giờ đã trôi qua sau khi E-mail tới.

3. Nhập các thông tin cần thiết để đăng ký

Hãy nhập thông tin vào tất cả các mục
Lưu ý: Có quy định nhất định cho các mục nhập dữ liệu. Quy định này được ghi tại từng mục.
Hãy kiểm tra kỹ lại quy định nhập thông tin

Các mục từ A1 đến A3 (Xác nhận điều kiện dự thi)

[Mục F3 Ảnh chụp mặt]
Hãy đăng ký ảnh chụp bằng một trong hai phương pháp dưới đây: hoặc
Lưu ý: hãy chụp ảnh sau khi đã đọc kỹ quy định về ảnh chụp.
Ảnh chụp không tuân thủ quy định sẽ bị trả lại.

Các mục từ J1 đến J2 (Thăm dò ý kiến)
Vui lòng trả lời các câu hỏi thăm dò ý kiến để giúp chúng tôi vận hành kỳ thi tốt hơn trong tương lai.
Phần trả lời các câu hỏi thăm dò ý kiến là tùy ý.

Mục K (Về việc xử lý thông tin cá nhân)
Hãy đọc kỹ hướng dẫn và lựa chọn một trong hai mục "同意します" hoặc "同意しません".

4. Bấm nút “Sang màn hình xác nhận” và xác nhận nội dung đã nhập
Sau khi đã kết thúc nhập thông tin vào mẫu đăng ký, hãy bấm chuột vào 
(1) Chỉnh sửa các mục chưa nhập theo đúng quy định về nhập thông tin
Trong trường hợp nội dung nhập thông tin không đúng quy định, kể cả khi bấm chuột vào
thì cũng không chuyển sang được màn hình tiếp theo và lý do lỗi sẽ được hiển thị bằng chữ màu đỏ.
Trường hợp chưa nhập theo đúng quy định hãy chỉnh sửa thông tin của mục đó theo đúng quy định về nhập
thông tin cho mục đó.
(2) Xác nhận nội dung đã nhập xem có chính xác hay không
Nếu đã nhập theo đúng quy định màn hình “入力内容の確認” sẽ được hiển thị

Đặc biệt phải kiểm tra kỹ các mục Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính,
Quốc tịch xem đã nhập chính xác hay chưa.
Không thể chỉnh sửa sau khi đã đăng ký dự thi!

5. Đóng trình duyệt sau khi đã xác nhận có hiển thị màn hình “マイページ登録申込を受け付けました”
Sau khi việc đăng ký MyPage hoàn tất, E-mail với tiêu đề "とくていぎのうしけん マイページのとうろくをうけつけました (OTAFF) sẽ được gửi tới trong vòng 1 giờ.
Trong trường hợp E-mail này không tới, hãy gọi điện cho OTAFF trong vòng 24 giờ. OTAFF: 03-6261-4949 (ngày thường, 9:00~12:00, 13:00~17:00)
* Lưu ý: Trường hợp đóng trình duyệt trước khi có hiển thị màn hình như dưới đây sẽ vẫn ở tình trạng chưa hoàn tất đăng ký. Nhất thiết phải xác nhận hiển thị trước khi đóng trình duyệt.

Việc đăng ký MyPage phải qua xét duyệt.
Quá trình xét duyệt sẽ mất khoảng 5 ngày làm việc kể từ khi E-mail xác nhận nội dung đăng ký được gửi tới.
Vào khoảng 1 tháng trước ngày đăng ký dự thi, công việc xét duyệt đăng ký MyPage sẽ dừng lại.
Những người đã xác định thời điểm muốn dự thi hãy đăng ký sớm MyPage. Người chưa đăng ký xong MyPage sẽ không thể đăng ký dự thi.

6. Xác nhận E-mail được gửi đến trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi làm thủ tục đăng ký Mypage
Nội dung đăng ký MyPage sẽ do OTAFF xét duyệt.
Khi quá trình xét duyệt kết thúc, E-mail với tiêu đề "①「【じゅうよう】とくていぎのうしけん マイペ
ージ じょうほう へんこうの おねがい【OTAFF】」" hoặc "②「とくていぎのうしけん マイペ
ージの とうろくが かんりょうしました【OTAFF】」" sẽ được gửi tới địa chỉ E-mail đã đăng ký. Hãy kiểm tra E-mail thường xuyên.
Trường hợp nhận được E-mail với tiêu đề ① hãy lặp lại việc chỉnh sửa cho đến khi nhận được E-mail với
tiêu đề ②.
① Tiêu đề:【じゅうよう】とくていぎのうしけん マイページじょうほう へんこうのおねがい【OTAFF】
Những người nhận được E-mail với tiêu đề này cần phải chỉnh sửa lại nội dung thông tin đăng ký vì nội dung thông tin đã đăng ký có sai sót (Ví dụ về sai sót: số hộ chiếu sai, ảnh chụp không đúng với quy định v.v.).
Hãy chỉnh sửa theo quy trình các bước từ 1~4.
1. Đăng nhập vào MyPage
Bấm vào URL ghi trong E-mail, nhập địa chỉ E-mail (ID) và mật khẩu (PASS) sau đó bấm nút “ログイン”.

2. Chỉnh sửa thông tin đã đăng ký
Hãy bấm vào nút "登録情報の編集" để xác nhận thông tin đang đăng ký. Trong trường hợp có sai sót, hãy nhập thông tin đúng.
Trường hợp sửa đổi ảnh Mục chỉnh sửa: F3 Ảnh khuôn mặt
Hãy xác nhận lại quy định về ảnh và upload ảnh mới phù hợp với "Quy định về ảnh" tại phần F3- Ảnh chụp mặt, hay chụp ảnh từ nút
Quy định về ảnh có thể xác nhận được từ
Sau khi đã upload được ảnh, hãy nhập mật khẩu ở B2.

Trường hợp chỉnh sửa các mục ngoài ảnh
Cũng có thể chỉnh sửa các mục khác từ cùng một màn hình. Sau khi đã nhập thông tin chính xác, hãy nhập
mật khẩu ở B2 và bấm nút
Lưu ý: Nếu không nhập mật khẩu ở B2 thì sẽ không thay đổi được ảnh và các thông tin khác.

3. Lưu dữ liệu đã chỉnh sửa
Tại màn hình xác nhận, hãy kiểm tra lại thông tin đăng ký một lần nữa và bấm vào . Trong trường hợp thông tin có sự sai sót, hãy bấm vào để chỉnh sửa.
Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, nội dung đã chỉnh sửa sẽ được hiển thị với nút "登録情報の編集" trên màn hình Menu.

Ngoài ra, một E-mail với tiêu đề "【じゅうよう】とくていぎのうしけん マイページのとうろくをへ
んこうしました【OTAFF】" sẽ được gửi tới địa chỉ E-mail đã đăng ký!

4. Hoàn tất
Sau khi việc chỉnh sửa hoàn tất, màn hình dưới đây sẽ được hiển thị. Nội dung đã chỉnh sửa sẽ được OTAFF xét duyệt lại một lần nữa.
Trong trường hợp xét duyệt lại mà vẫn còn có sai sót, E-mail yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký với tiêu đề ① ở trang 14 sẽ được gửi tới. Hãy chỉnh sửa thông tin một lần nữa cho đến khi E-mail với tiêu đề ② ở trang 16 thông báo việc đăng ký đã hoàn tất được gửi tới.

② Tiêu đề: とくていぎのうしけん マイページの とうろくが かんりょうしました【OTAFF】
E-mail với tiêu đề này được gửi đến cho những người đã hoàn tất đăng ký MyPage dành cho Kỳ thi kỹ năng đặc biệt Ngành dịch vụ ăn uống hay Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống.
Để đăng nhập vào MyPage hãy sử dụng địa chỉ E-mail (ID) đã sử dụng khi làm thủ tục đăng ký tạm thời và mật khẩu (PASS) trong vòng từ 10 ký tự đến 30 ký tự bằng chữ hoặc số đã cài đặt khi đăng ký tạm thời.
Phải đăng ký dự thi từ MyPage do dó nhất thiết phải thử xem có đăng nhập được chính xác không trước thời gian đăng ký dự thi.

Trên đây là hướng dẫn làm đăng ký tài khoản chi tiết cho các bạn cùng tham khảo nha! \

>>>Tham khảo thêm:Tài liệu ôn thi ngành thực phẩm - 飲食料品製造業 tại đây

>>> Tham khảo thêm: Tổng hợp trọn bộ tài liệu ôn thi kỹ năng đặc định ngành Nhà Hàng và Sản xuất đồ uống

Chúc các bạn thành công!

Bình luận